Tjörnarps Boll o Idrottsförenings styrelse 2007

Ordförande Christer Olandersson  0451-62847, 0708-162612
Sekreterare Karl-Gunnar Nilsson  0451-62569, 0730-404258
Kassör Magnus Renud  0451-62353, 0708-998874
Ledamot Mats Olsson  0451-40825, 0706-400616
Ledamot Magnus Flinck  0451-62360, 0733-945222
Suppleant Roger Persson  0451-62655, 0768-824548
Suppleant Peter Truedsson  0413-24434, 0708-662758
     
Ungdomsansvarig Karin Olandersson  0451-62847, 0709-962847